IMG_6864

”Tongivande för Markén är hur hon transformerar det traditionella till det samtida genom den spontana måleristilen. Inte sällan skapar hennes bildvärldar en mångbottnad spänning mellan färgernas burleska valör och motivens diffusa allvar. Det återkommande motivet är kvinnor, men Markéns bilder gör nedslag i såväl erotik, porträttmåleri, det övernaturliga, slottsmiljöer och den egna släkthistorien. Gemensamt för målningarna är liv och förgänglighet. Samspelet mellan teknik, färgval och motiv ger Angelica Markéns koloristiska målningar ett säreget uttryck som intuitivt leder oss in i frågeställningar om det dolda bortom fasader och livsöden.”

woman with a history angelica markén 2017