Säcken är tung och full av mänsklighet. Men så drömmer hon en natt att hon är en pil. ...

Från den ursprungsinspirerade utställningen: -Som I Bären Under Edert Hjerta- maj 2013 ...