Agnes De Frumerie-stipendiat 2023
Vadstena konstgalleri | 13-28 april | Vadstena
Medlem i KRO & BUS

 

Maria har ordet

Mitt arbete med smycken började när jag fick möjlighet att sitta som guldsmedslärling i Paraguay. En chans jag inte kunde missa, och som jag aldrig ångrat att jag tog. Då 1996 var jag ovetande vart den resan skulle ta mig men hade en stark känsla av att jag var på rätt väg. Det kreativa har alltid funnits i mig men det var först när jag satte mig vid ortbänken som jag kände att detta var min väg att gå.

Jag finner stor tillfredsställelse i att hela tiden kunna vara närvarande under den kreativa processen, att kunna skissa i materialet och se den färdiga produkten växa fram.

Ofta jobbar jag kollektionsvis och utgår då från ett tema som finns med från skiss till presentation. Kollektionerna kan bestå av bara några få smycken men kan även vara större, mera kommersiella kollektioner som jag gör i mitt smyckesmärke MARIA SKÖLDIN. För mig är mina smycken som små historier som jag berättar med form och olika materiella möten.

Jag har en svaghet för föremål som uttrycker föränderlighet, saker och ting som får olika betydelser och former beroende på hur man kombinerar eller använder dem. Detta finns ofta med som ett konceptuellt tänkande i min skapandeprocess.

Ett grafiskt uttryck samt det sammanhållande temat är oftast ett kännetecken för mina smycken. Inspirationen kan hämtas från det vardagliga livet, från saker som omger oss men som inte alltid uppmärksammas. I tillverkningen av mina smycken använder jag mig gärna av mina erfarenheter både av traditionella hantverkstekniker och moderna industriella tekniker, vilket ger smyckena en extra dimension.

Förgående artikel Nästa artikel